Algoritme til kvantecomputer

Dynamisk sammenligning af prisdannelsen i ultralikvide finansielle markeder, eks. valutamarkedet, via datafeeds fra førende aktører. Genering af beslutningssignal.


Forskningshighlights


Randomisering i udregning af Brownske bevægelser til prognosticering løses ved en ikke-simuleret aflæsning af qubits (ægte kvantecomputer). Kontrolgruppe etableres med tabel fra kvantecomputer. Dynamisk modellering og hypotesetest. Forsøg på kvalificering af beslutningssignal. 


Boglancering


Covid-19 pandemien forsinkede desværre denne populærvidenskabelige introduktion af kvantecomputeren på dansk. Bogen forventes lanceret ultimo 2021.


Om bogens indhold


Har fysikere skabt en computer med 100 mill. gange mere regnekraft end supercomputere? Svaret er 'ja'.


Forfatteren har 40 års erfaring med digitale computere fra mainframe til pc. Bogen introducerer via digitalcomputerens historie læseren til perspektivet i det paradigmeskifte der netop nu foregår. Perspektivet rummer bla. biokemi og medicinsk forskning, kryptering, materialeudvikling, kommunikation, militær efterretning og sikkerhedspolitik


Hvordan skal vi forstå, programmere og bruge styrken i den hurtigste og mest avancerede computer mennesket nogensinde har skabt: Kvantecomputeren.

Der gives eksempler på programmering og praktisk anvendelse.